Novi proizvodi Optibelta

Sajam Tehnike

Remenje za poljoprivrednu mehanizaciju

AGRO POWER

Učesnik 77 Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu 15-22.05.2010.

Već tradicionalno nastupili smo zajedno sa proizvođačem remenja kompanijom Borovo i predstavili nove proizvode prenosnika snage :

-nazubljeno remenje kao i višeredno-spojene remenje sa izvedbom ’’aramid kord’’ gde se i pokazalo najveće interesovanje posetilaca .