Novi proizvodi Optibelta

Sajam Tehnike

Remenje za poljoprivrednu mehanizaciju

AGRO POWER

Poly V sa nadogradnjom

Na zahtev kupca Poly V remenje možemo isporučiti sa nadogradnjom.
U zavisnosti od potreba, gornji noseći sloj – nadogradnja može biti od različitog materijala,
kao i kod zupčastog remenja, a najčešće se koristi Linatex materijal.

Preuzmite Katalog:

Industrijsko remenje