Novi proizvodi Optibelta

Sajam Tehnike

Remenje za poljoprivrednu mehanizaciju

AGRO POWER

Pločasti lanci

Galovi lanci se koriste za prenose velikih sila i momenata, zato je veoma važno da su proverenog i dobrog kvaliteta. Galove lance iz našeg prodajnog programa karakteriše velika čvrstoća, mogućnost prenosa snaga, visoka otpornost na spoljne uticaje, kao i dugotrajnost u radu.

Preuzmite Katalog:

Galovi lanci