Novi proizvodi Optibelta

Sajam Tehnike

Remenje za poljoprivrednu mehanizaciju

AGRO POWER

Klinasto

Klasično klinasto remenje ima veliku primenu kao prenosnik snage u svim granama industrije. Pored
napredka tehnologije, klasičan klinasti remen ostaje nezamenjivi prenosnik snage uz preduslov da je
izrađen sa visokim i garantovanim standardom kvaliteta.
Guma Belt u ponudi ima isključivo proverene proizvode sa određenim garancijama kvaliteta – sertifikatima.
Na zahtev kupca remenje isporučujemo setirano, sa odgovarajućim atestima.

Preuzmite Katalog:

Industrijsko remenje