Novi proizvodi Optibelta

Sajam Tehnike

Remenje za poljoprivrednu mehanizaciju

AGRO POWER

O nama

Guma Belt je osnovan juna 1993. godine kao malo trgovačko preduzeće baziranim na prodaji transportnih
traka, osnivač Svetislav Bata Belić svoje znanje i dugogodišnje iskustvo prenosi na poslovanje Guma Belta.

Razvojom tehnologije i modernizacijom industrije, i na našem tržištu, bili smo prinuđeni da asortiman prodajnog programa uvećamo i prilagodimo zahtevima kupaca, tako da sada u našem prodajnom programu imamo svetski priznate proizvođače transportnih traka i prenosnika snage. Široka ponuda robe sa lagera kao i stalna dopuna alata, presa i ostale prateće opreme za kvalitetan servis daju kupcima sigurnost i pouzdanje, kao i proizvođači čiju robu distribuiramo: zupčasto, klinasto, varijatorsko remenje Nemačke firme “OPTIBELT”, klinasto remenje “BOROVO”, a od 2008. godine uspostavili smo saradnju sa Švajcarskom firmom “FORBO Singling” proizvođačem PU i PVC transilon traka i ekstramultus remenja.

NADAMO SE DA ĆETE PREPOZNATI KVALITET I BITI ZADOVOLJNI NAŠOM BUDUĆOM SARADNJOM